درمان خانگی کراتوز پیلاریس یا همان بیماری پوست مرغی به کمک مواد طبیعی

درمان خانگی کراتوز پیلاریس یا همان بیماری پوست مرغی به کمک مواد طبیعی

کراتوز پیلاریس که به عنوان بیماری پوست مرغی نیز شناخته می شود یک اختلال پوستی رایج است که با بروز های برامدگی های کوچک مانند آکنه خود را بر روی سینه ها، پاها، باسن ها و گونه ها نشان می دهد. این برامدگی ها سفید یا قرمز بوده و معمولا خشک و خشن هستند و… ادامه خواندن درمان خانگی کراتوز پیلاریس یا همان بیماری پوست مرغی به کمک مواد طبیعی