بیماری کپک چیست و علایم پنهان آن در فرد چه می باشد

بیماری کپک چیست و علایم پنهان آن در فرد چه می باشد

کپک، می توانیم آن را در تمام مکان ها پیدا کنیم از غذاهایی که فاسد شده اند تا حوله ای که خوب خشک نشده است، کپک می تواند در هر نقطه ای که رطوبت وجود دارد زندگی کند. انواع خاصی از  کپک وجود دارند که مضر نمی باشند، با این حال، گاهی اوقات  کپک می… ادامه خواندن بیماری کپک چیست و علایم پنهان آن در فرد چه می باشد