همه چیز درباره اختلالات گوارشی

همه چیز درباره اختلالات گوارشی

اختلالات گوارشی به بیماری هایی گفته می شود که روده یا سیستم گوارشی را تحت تاثیر قرار می دهند. سیستم گوارش مواد غذایی را به مواد مغذی مورد نیاز برای تامین انرژی، ساخت و بازسازی سلول ها تجزیه می کند. نشانه های رایج بیماری های گوارشی عبارتند از: گاز اسهال سوزش سر دل بسیاری از اختلالات… ادامه خواندن همه چیز درباره اختلالات گوارشی