بیولوژی و ساختار دستگاه جریان خون در انسان

بیولوژی و ساختار دستگاه جریان خون در انسان

قلب و رگ های خونی سیستم (جریان خون) قلبی و عروقی تشکیل می دهند. دستگاه جریان خون در این سیستم اکسیژن و مواد مغذی را به بافت های بدن رسانده و جمع آوری مواد زائد از بافت ها را بر عهده دارد. دستگاه جریان خون به عنوان بخش مهم سیستم قلبی و عروقی انسان، نقش مهمی… ادامه خواندن بیولوژی و ساختار دستگاه جریان خون در انسان