سوزش و بی حسی بازوی چپ ؛ نشانه ها، علل و درمان ها

سوزش و بی حسی بازوی چپ ؛ نشانه ها، علل و درمان ها

احساس سوزش یا بی حسی بازوی چپ هم می تواند ناشی از یک مشکل جدی باشد و هم از مسائل ساده ای ناشی شود. بسته به علت ایجاد این حالت، سوزش و بی حسی ممکن است در قسمت بالای بازو، مچ دست یا ساعد ایجاد شود. در برخی از مواقع نیز کل دست تحت تاثیر… ادامه خواندن سوزش و بی حسی بازوی چپ ؛ نشانه ها، علل و درمان ها