تأثیر آپنه خواب بر روی بدن و سیستم های فعال آن

تأثیر آپنه خواب بر روی بدن و سیستم های فعال آن

آپنه خواب حالتی است که در آن تنفس شما در خواب مکررا دچار مکث می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، بدن شما را از خواب بیدار می کند تا نفس بکشید. این وقفه های خواب چندگانه باعث می شوند که نتوانید به خواب راحت بروید و در طول روز احساس خستگی بیشتری می… ادامه خواندن تأثیر آپنه خواب بر روی بدن و سیستم های فعال آن