علل و روش های درمان تاری دید

علل و روش های درمان تاری دید

تاری دید به معنی از دست دادن وضوح بینایی است. در این اختلال به نظر می رسد اشیاء خارج از فوکوس، مبهم و مه آلود هستند. از علل اصلی تاری دید می توان به عیوب انکساری مانند نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم یا پیر چشمی اشاره کرد. اما تاری دید گاهی نیز می تواند نشانه… ادامه خواندن علل و روش های درمان تاری دید