تاندونیت شانه ؛ نشانه ها، روش های تشخیص و روش های درمان

تاندونیت شانه چیست و چه نشانه هایی دارد؟

تاندونیت شانه یک نوع التهاب است که در روتاتور کاف یا تاندون دو طرفه رخ می دهد. روتاتور کاف شامل ماهیچه ها و تاندون هایی است که در شانه قرار دارند. آنها استخوان فوقانی بازو را به تیغه شانه متصل می کنند. آسیب های ایجاد شده  در این بخش از بدن می تواند التهاب خفیف… ادامه خواندن تاندونیت شانه ؛ نشانه ها، روش های تشخیص و روش های درمان