علت ایجاد تاول خونی در دهان و روی زبان چیست و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

علت ایجاد تاول خونی در دهان و روی زبان چیست و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

تاول خونی در دهان اعلب به دلیل گاز کرفتن گونه یا زبان یا سایر آسیب های این چنینی ایجاد می شود. این تاول های به رنگ قرمز بوده و پر از خون یا مایعات دیگر هستند. انواع دیگر زخم های دهانی نیز وجود دارند که معمولا رنگشان قرمز نیست بلکه معمولا سفید یا زرد هستند.… ادامه خواندن علت ایجاد تاول خونی در دهان و روی زبان چیست و چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟