علائم سندرم تاکی کاردی پاسچر یا وضعیتی و درمان آن

سندرم تاکی کاردی پاسچر یا وضعیتی

سندرم تاکی کاردی پاسچر ارتواستاتیک (POTS) که به عنوان سندرم تاکی کاردی وضعیتی نیز شناخته می شود؛ یکی از اختلالات شایع بوده؛ که عدم تحمل وضعیت اولین و مهمترین نشانه آن است. سندرم تاکی کاردی وضعیتی به موقعیتی اشاره دارد که خون با کاهش بازگشت به قلب روبرو می شود. و این موضوع منجر به افتادن، سزگیجه و… ادامه خواندن علائم سندرم تاکی کاردی پاسچر یا وضعیتی و درمان آن