سندرم QT طولانی و تاکیکاردی بطنی نقطه رقصان

سندرم QT طولانی و تاکیکاردی بطنی نقطه رقصان

سندرم QT طولانی یک اختلال خاص در فعالیت الکتریکی قلب است. در این افراد نوع خاصی از تاکی کاردی بطنی به نام تاکی کاردی بطنی نقطه رقصان رخ می دهد. برای شناخت بیشتر این احتلال با پیام سلامت همراه باشید. همچین بیشنهاد می کنیم مطلب همه چیز درباره بیماری های قلبی و معرفی بیماری آریتمی را… ادامه خواندن سندرم QT طولانی و تاکیکاردی بطنی نقطه رقصان