بیماری‌های ناشی از حضور در استخرهای عمومی

دکتر زهرا رمضانی  با اشاره به اینکه بیماری‌های مختلفی از طریق استخرهای عمومی منتشر می‌شوند، گفت: رعایت بهداشت فردی دقیق و کامل در استخرها می‌تواند مانع بروز بسیاری از بیماری‌های ناشی از حضور در استخرهای عمومی شود. این  متخصص پوست و زیبایی اظهار کرد: بیماری‌های منتقله مختلفی از جمله تب تیفویید، اسهال، عفونت چشمی، لیپتوسپیروزیس،… ادامه خواندن بیماری‌های ناشی از حضور در استخرهای عمومی