تب روماتیسمی و آسیب هایی که به قلب می زند

تب روماتیسمی و آسیب هایی که به قلب می زند

قبل از این که از داروها آنتی بیوتیک به طور گسترده ای استفاده شود، تب روماتیسمی مهترین علت بیماری دریچه های قلب بود. تب روماتیسمی عارضه ای است که از گلودرد استرپتوکوکی درمان نشده ناشی می شود. تب روماتیسمی می تواند به بافت های بدن، با ایجاد تورم، آسیب برساند. اما بزرگترین خطر را برای اندامی… ادامه خواندن تب روماتیسمی و آسیب هایی که به قلب می زند