علائم تجمع مایع در اطراف قلب (علائم افیوژن پریکارد یا پریکاردیت)

علائم تجمع مایع در اطراف قلب (علائم افیوژن پریکارد یا پریکاردیت)

تجمع مایع در اطراف قلب به نام های دیگری مانند افیوژن پریکارد یا پریکاردیت نیز شناخته می شود. این بیماری بسیار جدی است و می تواند ناشی از بیماری دیگر،  آسیب یا عوارض جانبی جراحی باشد. ویروس ها، عفونت های باکتریایی، شیمی درمانی و برخی داروها نیز می توانند این بیماری را ایجاد کنند. یادگیری… ادامه خواندن علائم تجمع مایع در اطراف قلب (علائم افیوژن پریکارد یا پریکاردیت)