سخنان وزیر بهداشت درباره تاثیر لغو تحریم ها بر بازار دارو

دارو

لغو تحریم های ظالمانه و اجرایی شدن آن طی روزهای گذشته بهترین خبری بود که در جامعه نمود پیدا کرد. اما اثرات لغو تحریم ها در هر حوزه ای متفاوت است. ممکن است این موضوع سوال شما هم باشد که ایا لغو تحریم ها بر بازار دارو، دسترس پذیری آن و همچنین قیمت آن موثر… ادامه خواندن سخنان وزیر بهداشت درباره تاثیر لغو تحریم ها بر بازار دارو