سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ها ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، درمان و پیشگیری

سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ها ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، درمان و پیشگیری

سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ها یکی از مشکلات جنسی است که بر روی زنانی که از داروهای هورمونی تزریقی استفاده می کنند تاثیر می گذارد. این داروها معمولا برای تحریک تخمدان جهت تخمک گذاری کاربرد دارد. این سندرم حتی ممکن است در زنانی که از لقاح آزمایشگاهی (IVF)، القای تخمک گذاری یا تلقیح… ادامه خواندن سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ها ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، درمان و پیشگیری