ردیابی زمان تخمک گذاری در قاعدگی های نامنظم

ردیابی زمان تخمک گذاری در قاعدگی های نامنظم

بسیاری از زنان اغلب این سوال را می پرسند که چگونه تخمک گذاری در قاعدگی های نامنظم را پیگیری کنیم؟ این سوال بسیار رایج است و راه حل های متعددی برای آن در دسترس است. دوره های نامنظم باعث می شود که برای ردیابی تخمک گذاری و شناختن بهترین زمان برای داشتن رابطه جنسی جهت… ادامه خواندن ردیابی زمان تخمک گذاری در قاعدگی های نامنظم

علت عدم تخمک گذاری در بدن برخی از زنان

علت عدم تخمک گذاری در بدن برخی از زنان

فرآیند تخمک گذاری به معنی آزاد شدن تخمک، (سلول تخم) از تخمدان به لوله فالوپ است. بنابراین تخمدان بانی اصلی در انشتار تخمک و فرآیند تخمک گذاری است. اگر زنی در طول زمان تخمک گذاری، رابطه جنسی محافظت نشده داشته باشد، تخمک آزاد شده قادر است با اسپرم وارد شده به بدن او، بارور شود.… ادامه خواندن علت عدم تخمک گذاری در بدن برخی از زنان