آیا بافت متراکم سینه خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد؟

آیا بافت متراکم سینه خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد؟

پستان عضوی در بدن است که تا زمان بلوغ در پسران و دختران یک شکل و یک اندازه است. اما بعد از دوران بلوغ زنان تراکم در بافت سینه را تجربه می کنند. به این صورت پستان های آن ها شکل سینه زنانه را به خود می گیرد. سینه های زنان غدد پستانی و یا… ادامه خواندن آیا بافت متراکم سینه خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد؟