انواع ترشحات واژنی طبیعی و غیر طبیعی زنانه

ترشحات واژنی

ترشحات واژنی در زنان گاهی طبیعی و گاهی نیز غیر طبیعی است. این ترشحات واژنی را صرف نظر از طبیعتشان می توان به ۳ دسته زیر تقسیم کرد. ترشحات واژنی طبیعی این نوع از ترشحات در زمان بلوغ ایجاد می شود و کاملا طبیعی می باشند. این ترشحات گاهی اوقات به دلیل تمایلات و تحریک های… ادامه خواندن انواع ترشحات واژنی طبیعی و غیر طبیعی زنانه