علل ترشح نابجای شیر از سینه چیست؟

علل ترشح نابجای شیر از سینه چیست؟

ترشح نابجای شیر از سینه که به نام گالاکتوره نیز نامیده می شود، به معنی جاری‌ شدن بی‌ اختیار شیر از پستان است که معمولا با تولید نرمال شیر ارتباط ندارد. این مشکل ناشی از برخی از بیماری های زمینه ای و داروها می باشد و اغلب به طور خود به خودی از بین می رود.… ادامه خواندن علل ترشح نابجای شیر از سینه چیست؟