با ترکیبات شیمیایی چاق کننده و اثرات مضر آنها بر روی بدن بیشتر آشنا شوید

ترکیبات شیمیایی چاق کننده

همه ما می دانیم که رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت بدنی کمک بزرگی به مشکل چاقی در جهان می کند.اما آیا می دانید که یک کلاس از مواد شیمیایی مصنوعی وجود دارد که با افزایش حساسیت بدن به افزایش وزن می شود؟ به آنها obesogens یا ترکیبات شیمیایی چاق کننده گفته می شود و… ادامه خواندن با ترکیبات شیمیایی چاق کننده و اثرات مضر آنها بر روی بدن بیشتر آشنا شوید