درمان های خانگی ترک گوشه دهان (انگولار چیلیتیس Angular Cheilitis)

درمان های خانگی ترک گوشه دهان

انگولار چیلیتیس(angular cheilitis) التهاب یک یا هر دو گوشه دهان است. در این التهاب لب ها، و یا حتی پوست صورت اطراف لب ها، شکاف پیدا می کنند، قرمز می شوند و دچار خارش و تورم می شوند. در بدترین موارد، ترشحات چرکی نیز وجود دارد. بسیاری از مردم نسخه خفیف این بیماری را حتی… ادامه خواندن درمان های خانگی ترک گوشه دهان (انگولار چیلیتیس Angular Cheilitis)