روش انجام آزمایش پستان

رشد پستان ها در دختران همیشه یکی از علائم رسیدن به بلوغ بوده است. این اتفاق قبل از اولین عادات ماهیانه رخ می دهد. طی دوران بلوغ، تغییرات منظمی در پستان همه دختران ایجاد می شود. با بزرگتر شدن و رشد یافتن، شخص برآمدگی ها و تغییرات دیگری را در پشتان خود احساس می کند،… ادامه خواندن روش انجام آزمایش پستان