آیا زیاد عرق می کنید؟

احتمالاً تا به حال، تعرق را در خود دیده و حس کرده اید. تعرق بیش از حد غالباً ناخوشایند و آزاردهنده است، هم برای خود فرد و هم برای دیگران؛ آیا می‌دانید که چه طور باید عوامل تعرق بالا را از بین ببرید؟ و نباید نسبت به آن بی تفاوت ماند. پس چه طور می‌توانیم… ادامه خواندن آیا زیاد عرق می کنید؟