رابطه رنگ لب و سلامتی

شاید تا حالا برای شما هم پیش آمده با تغییر رنگ لب نگرانی در شما بوجود آمده که آیا مریضی خاصی دارم یا نه؟ رنگ لبها ارتباط با برخی مریضی ها دارد ولی همیشه هم تغییر رنگ لب دلیل بر بیماری نیست و شاید عوامل تغذیه ای و محیطی و آب و هوایی موثر باشند… ادامه خواندن رابطه رنگ لب و سلامتی