تعیین اهداف مشترک با همسر و نکاتی درباره آن

تعیین اهداف مشترک با همسر می تواند یک شمشیر دو طرفه باشد. از یک طرف، هنگامی که به آنها دست یابید، لذت بردن از رویاها و آرزوهایتان را احساس می کنید. از سوی دیگر، زمانی که شما نتوانید آنها را بدست آورید، ممکن است ناامید شوید؛ چراکه شما مجبور به ارزیابی میزان جاه طلبی خود… ادامه خواندن تعیین اهداف مشترک با همسر و نکاتی درباره آن