روش های تقویت سیستم عصبی به کمک چند دستور ساده و کاربردی

روش های تقویت سیستم عصبی به کمک چند دستور ساده و کاربردی

سیستم عصبی یک شبکه پیچیده از اعصاب اتونومیک، حرکتی و حسی است که در همه کارکردهای بدن درگیر است. از تنظیم تنفس گرفته تا کنترل حرکات، فرایند هضم و تنظیم دمای بدن توسط این سیستم انجام می شود. پس سیستم عصبی در بسیاری از عملکردهای مهم بدن نقش دارد. با ما تا انتهای این مطلب… ادامه خواندن روش های تقویت سیستم عصبی به کمک چند دستور ساده و کاربردی