تناسب اندام و شیوه زندگی مناسب برای کمردرد چیست؟

شیوه زندگی مناسب برای کمردرد

انتخاب شیوه زندگی مناسب که می تواند باعث بهبود کمردرد شود ممکن است عنوانی گمراه کننده باشد. چراکه اینترنت پر از توصیه های “رایج” برای بهبود کمردرد است. اما هیچ کدام از یان توصیه ها بر مبنای بررسی علمی نیستند و تنها بر تجربه و شواهد افراد تکیه دارند. به طوری که تنها به عنوان… ادامه خواندن تناسب اندام و شیوه زندگی مناسب برای کمردرد چیست؟

۱۳ ورزش مناسب برای کاهش کمر درد و تقویت عضلات این ناحیه

روش مکنزی برای درمان کمردرد و گردن درد

اکثر افراد در طول زندگی خود، حداقل یک بار تجربه کمر درد را دارند. بنابراین می تواند گفت که کمر درد یکی از دردهای شایع است. منظور از درد کمر، درد نقطه خاصی از این ناحیه نیست. بلکه منظور کل قسمت فوقانی نیم تنه بالایی می باشد. مطالب و مقالات زیادی در مورد کاهش این درد… ادامه خواندن ۱۳ ورزش مناسب برای کاهش کمر درد و تقویت عضلات این ناحیه