چگونه از بدنمان در برابر اشعه تلفن همراه محافظت کنیم؟

چگونه از بدنمان در برابر اشعه تلفن همراه محافظت کنیم؟

برای اکثر ما سخت است که زندگی بدون تلفن همراه را تصور کنیم. با وجود همه ی نقدهایی که اغلب در محافل پزشکی در مورد آن ها بحث شده است، هیچ کس نمی تواند تاثیر اشعه تلفن همراه را در زندگی رد یا تایید کند. از این گذشته تلفن همراه هوشمند دسترسی به سایت ها و… ادامه خواندن چگونه از بدنمان در برابر اشعه تلفن همراه محافظت کنیم؟