عواقب غذا خوردن جلوی تلویزیون

عواقب و عوارض غذا خوردن جلوی تلویزیون و کامپیوتر برای کودکان و بزرگسالان

در اکثر خانه ها، میز ناهار خوری در جلوی تلویزیون قرار دارد. این باعث می شود شام را در کنار خانواده جلوی تلویزیون صرف کنیم. از طرفی اکثر کارمندان نیز ترجیح می دهند ناهارشان را نیز جلوی میز کامپیوتر بخورند. این عادات مخرب جدیدا در بین خانواده ها باب شده است. اگر بدانید که غذا… ادامه خواندن عواقب غذا خوردن جلوی تلویزیون