پنج راه برای تقویت عملکرد شناختی مغز

تقویت عملکرد شناختی مغز

هنگامی که درباره اهمیت بهبود عملکرد شناختی می شنوید، ممکن است فکر کنید این موضوع درباره افراد مسن تر که سعی در کنار گذاشتن بیماری جدی مانند بیماری آلزایمر دارند، می باشد. در واقع، مهم است که اقدامات لازم برای افزایش تناسب شناختی خود را در هر سنی، و نه تنها پس از بازنشستگی انجام… ادامه خواندن پنج راه برای تقویت عملکرد شناختی مغز