۱۳ ورزش مناسب برای کاهش کمر درد و تقویت عضلات این ناحیه

روش مکنزی برای درمان کمردرد و گردن درد

اکثر افراد در طول زندگی خود، حداقل یک بار تجربه کمر درد را دارند. بنابراین می تواند گفت که کمر درد یکی از دردهای شایع است. منظور از درد کمر، درد نقطه خاصی از این ناحیه نیست. بلکه منظور کل قسمت فوقانی نیم تنه بالایی می باشد. مطالب و مقالات زیادی در مورد کاهش این درد… ادامه خواندن ۱۳ ورزش مناسب برای کاهش کمر درد و تقویت عضلات این ناحیه