تومور نخاعی ؛ انواع، نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان

تومور نخاعی ؛ انواع، نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان

تومور نخاعی توده ای است که در داخل کانال نخاعی یا درون استخوان ستون فقرات شکل می گیرد. تومور نخاعی، که به نام تومور اینترادورال نیز شناخته می شود، در داخل نخاع یا پوشش نخاع (دورا) آغاز می شود. توموری که بر روی استخوان های ستون فقرات (مهره ها) تاثیر می گذارد، تومور مهره ای گفته… ادامه خواندن تومور نخاعی ؛ انواع، نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان