انواع و علائم بیماری های دریچه میترال

انواع و علائم بیماری های دریچه میترال

بیماری های دریچه های قلب با توجه به این که کدام دریچه را درگیر کرده و میزان جریان خون که توسط این مشکل مختل می شود چقدر است، گروه بندی می شوند. شایع ترین و جدی ترین مشکلات دریچه در میترال و آئورت رخ می دهد. دریچه میترال میزان عبور جریان خون را از محفظه بالای سمت… ادامه خواندن انواع و علائم بیماری های دریچه میترال