تنگی شریان کلیه ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان

تنگی شریان کلیه ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان

تنگی شریان کلیه به محدود شدن یک یا چند شریان که خون را به کلیه ها (شریان های کلیوی) حمل می کنند گفته می شود. محدود شدن شریان ها، از ورود مقادیر طبیعی خون غنی از اکسیژن به کلیه جلوگیری می کند و ممکن است به کلیه ها آسیب برسد. کلیه شما برای فیلتر کردن… ادامه خواندن تنگی شریان کلیه ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان