روش های خانگی درمان توده زیر بغل

روش های خانگی درمان توده زیر بغل

زمانی که یکی از غدد لنفاوی زیر بغل متورم شده یا بزرگ می شود، توده زیر بغل تشکیل می شود. این تورم می تواند در اندازه مختلف، از اندازه یک نخود گرفته تا تورم های چند سانتی متری، ایجاد شود. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت در مورد روش های خانگی و ساده درمان… ادامه خواندن روش های خانگی درمان توده زیر بغل