توده های پستان چه هستند و علائم هشدار دهنده آن ها کدامند؟

توده های پستان چه هستند و علائم هشدار دهنده آن ها کدامند؟

همان طور که سن ما بالا می رود، بدن ما دچار تغییرات می شود. این تغییرات اجتناب ناپذیر و بخشی از روند طبیعی پیری است. با این حال برخی از آن ها می توانند هشدار دهنده باشند و همیشه این تغییرات به دلایلی خوب نباشد. یکی از این تغییرات بدن ممکن است شامل توده در… ادامه خواندن توده های پستان چه هستند و علائم هشدار دهنده آن ها کدامند؟