۱۰ ماده غذایی که باعث تولید گاز معده می شود

مواد غذایی که به تولید گاز معده کمک می کنند

گاز معده توسط بلع هوا و تجزیه مواد غذایی در دستگاه گوارش شما ایجاد می شود. عواقب تولید گاز معده معمولا آروغ زدن، احساس نفخ و یا دفع گاز از طریق مقعد است. به طور متوسط، هر فرد ۱۴ بار در روز گاز معده اش را دفع می کند.  برخی از افراد گاز بیشتری نسبت… ادامه خواندن ۱۰ ماده غذایی که باعث تولید گاز معده می شود