انواع، عوامل خطر، علل، علائم، پیشگیری و درمان سرطان غدد بزاقی

انواع، عوامل خطر، علل، علائم، پیشگیری و درمان سرطان غدد بزاقی

سرطان غدد بزاقی به معنی رشد بافت غیر قابل کنترل در یکی از غدد بزاقی است. در سراسر دهان ما غدد بزاقی فراوانی وجود دارد. تومور می تواند در هر یک از این غدد شکل بگیرد. ضمن این که این تومورها انواع مختلفی مانند، تورموهای خوش خیم و سرطانی را در بر می گیرند. در ادامه این… ادامه خواندن انواع، عوامل خطر، علل، علائم، پیشگیری و درمان سرطان غدد بزاقی