تومور مهره ای ستون فقرات ؛ نشانه ها، علل، عوارض، تشخیص و روش های درمان

تومور مهره ای ستون فقرات ؛ نشانه ها، علل، عوارض، تشخیص و روش های درمان

تومور نخاعی بافتی است که در داخل کانال نخاعی یا درون استخوان ستون فقرات ایجاد می شود. این تومور ممکن است سرطانی یا غیر سرطانی باشد. اما توموری که روی استخوان ها یا مهره های ستون فقرات تاثیر می گذارند، تومور مهره ای نامیده می شوند. تومورهای ستون فقرات که از طناب نخاعی شروع می… ادامه خواندن تومور مهره ای ستون فقرات ؛ نشانه ها، علل، عوارض، تشخیص و روش های درمان