نشانه ها و درمان تومور غده هیپوفیز

نشانه ها و درمان تومور غده هیپوفیز

سرطان یا آدنوم نامی است که برای تومورهایی که در غده هیپوفیز ایجاد می شوند، به کار برده می شود. آدنوم هیپوفیز تنها ۱۰ درصد از تومورهای مغزی اولیه را تشکیل می دهند. این تومورها ماهیت خوش خیمی داشته و به آهستگی رشد می کنند. اما تومورهای بدخیم غده هیپوفیز به طور بالقوه خطرناک هستند و به… ادامه خواندن نشانه ها و درمان تومور غده هیپوفیز