روش های خانگی و ساده برای درمان سندرم تونل کارپال (CTS)

روش های خانگی و ساده برای درمان سندرم تونل کارپال (CTS)

سندرم تونل کارپال (CTS) وضعیتی است که بر روی مچ دست ها و بازو ها اثر می گذارد و در مرحله اولیه باعث احساس سوزن سوزن شدن و بی حسی می شود. این بیماری با پیشرفت در مراحل بعدی، ممکن است باعث درد شدید و ضعف در دست شود و حتی آسیب عصبی نیز ایجاد… ادامه خواندن روش های خانگی و ساده برای درمان سندرم تونل کارپال (CTS)