ایجاد توهم در چه شرایطی طبیعی است؟

ایجاد توهم در چه شرایطی طبیعی است؟

به طور کلی هر شکلی از ایجاد توهم به غیر از مواردی که هنگام برخواستن از خواب یا به خواب رفتن رخ می دهد، نیازمند مراجعه به پزشک است. توهم مشکل عجیبی است که باعث شناخت نادرست فرد از محیط اطرافش می شود. اگر امروز صبح همکارتان به شما بگوید که یک دایناسور را از پنجره… ادامه خواندن ایجاد توهم در چه شرایطی طبیعی است؟