توکسوپلاسموز مادرزادی ؛ نشانه ها، عوارض، عوامل خطر، علل، روش های تشخیص و درمان

توکسوپلاسموز مادرزادی ؛ نشانه ها، عوارض، عوامل خطر، علل، روش های تشخیص و درمان

توکسوپلاسموز مادرزادی بیماری است که در آن، جنین آلوده به توکسوپلاسما گوندی می شود. توکسوپلاسما گوندی یک انگل تک یاخته است که از مادر به نوزاد منتقل می شود. این انگل می تواند باعث سقط جنین یا تولد نوزاد مرده شود. توکسوپلاسموز مادرزادی همچنین می تواند مشکلات جدی و پیشرفته بینایی، شنوایی، حرکتی، شناختی و… ادامه خواندن توکسوپلاسموز مادرزادی ؛ نشانه ها، عوارض، عوامل خطر، علل، روش های تشخیص و درمان