معرفی داروی تیبولون Tibolone یا لیویال

معرفی داروی تیبولون Tibolone یا لیویال

تیبولون یک داروی زنانه است که نقش هورمون های جنسی زنانه را در بدن بازی می کند. این دارو که معمولا به شکل قرص ارائه می شود؛ بیشتر در جهت جلوگیری از مشکلات یائسگی، بخصوص پوکی استخوان ناشی از یائسگی مصرف می شود. همچنین تیبولون می توان تعریق بیش از حد و گرگرفتگی ناشی از یائسگی… ادامه خواندن معرفی داروی تیبولون Tibolone یا لیویال