مهار کننده های تیروزین کیناز برای درمان سرطان و عوارض جانبی ناشی از آن ها

مهار کننده های تیروزین کیناز برای درمان سرطان

سرطان بیماری است که با کنترل نامنظم و رشد غیر طبیعی سلول ها که منجر به تشکیل توده های تهاجمی می شود و می توانند در سراسر بدن گسترش پیدا کنند، شناخته می شود. سرطان می تواند به علت تعدادی از فرآیندهای مختلف ایجاد شود، یکی از آن ها تولید بیش از حد پروتئین کیناز… ادامه خواندن مهار کننده های تیروزین کیناز برای درمان سرطان و عوارض جانبی ناشی از آن ها