روش های طبیعی و سنتی برای درآوردن جرم گوش

روش های طبیعی و سنتی برای درآوردن جرم گوش

جرم گوش که در اصطلاح پزشکی به آن سرومن گفته می شود، یک ماده طبیعی تولید شده توسط غدد موجود در کانال گوش است که دارای ویژگی های محافظت کنندگی، روان کنندگی و ضد باکتری است. کار اصلی این موم این است که از گوش در برابر باکتری ها و دیگر عوامل خارجی محافظت کند.… ادامه خواندن روش های طبیعی و سنتی برای درآوردن جرم گوش