پیری و سلامتی در جهان به گزارش سازمان بهداشت جهانی

پیری و سلامتی

آماری را در ادامه این مطلب مشاهده خواهید کرد که باور آن شاید کمی سخت باشد. طی گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO همانطور که در تصویر متحرک زیر نشان داده شده است، سرعت پیر شدن جمعیت در کشور های مختلف جهان، اندازه گیری و گزارش شده است. این تصویر به زبان فارسی برای اولین بار توسط… ادامه خواندن پیری و سلامتی در جهان به گزارش سازمان بهداشت جهانی