روش های تعیین جنسیت نوزاد

روش های تعیین جنسیت نوزاد

تعیین جنسیت نوزاد به ما کمک خواهد کرد که در انتخاب وسایل نوزادمان دقت داشته باشید و از روشی خاص پیروی کنیم. مثلا اکثر پدرها و مادرها تمایل دارند در صورتی نوزادشان دختر است وسایل اتاقش را صورتی انتخاب کنند و یا اگر پسر است از رنگ های آبی و سبز استفاده کنند. پس پیش… ادامه خواندن روش های تعیین جنسیت نوزاد