۵ نمونه از مهمترین خواص جوانه حبوبات برای بدن به همراه ارزش غذایی این ماده

۵ نمونه از مهمترین خواص جوانه حبوبات برای بدن به همراه ارزش غذایی این ماده

جوانه حبوبات که به نام جوانه لوبیا نیز شناخته می شود دقیقا همان چیزی نیست که از بوته لوبیا خارج می شود. این جوانه می تواند با هر نوع حبوباتی مانند ماش، سویا و … نیز درست شود. این ماده غنی از فیبر است و تقریبا چربی ندارد. این ماده در سراسر جهان استفاده می… ادامه خواندن ۵ نمونه از مهمترین خواص جوانه حبوبات برای بدن به همراه ارزش غذایی این ماده